Under inledningen av 2022 har inflationen kraftigt ökat och omkostnader iform av inköp, elkostnader och allmänna omkostnader också följt med. Tyvärr tvingar det Hop N Pop att prisjustera inträde, merch och en del priser i cafeét. Prisförändringen kommer ske i maj.