Integritetspolicy

Hop N Pop värnar om din personliga integritet. Vår integritetspolicy förklarar hur Hop N Pop samlar in och använder dina personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@hopnpop.se.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Salire AB (”Hop N Pop”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med Sveriges och EUs lagar och regler.

Genom att använda våra Tjänster, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra Tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom att boka hopptid via vår hemsida eller på våra anläggningar, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och säkerhet.

 

 

Vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem samt laglig grund för insamling

 • Person- och kontaktinformation– namn, födelsedatum, personnummer, fakturaadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Syfte: För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Laglig grund: För att Hop N Pop ska kunna ingå ett avtalsförhållande med dig.

 

 • Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Syfte: För att kunna administrera din betalning.

Laglig grund: För att Hop N Pop ska kunna ingå ett avtalsförhållande med dig.

 

 • Information om produkter/tjänster– detaljer angående de produkter/tjänster du har köpt.

Syfte: För att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Laglig grund: För att Hop N Pop ska kunna ingå ett avtalsförhållande med dig.

 

 • Historisk information– dina tidigare köp av varor tjänster.
 • Information om hur du interagerar med Hop N Pop– hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade hemsida, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information– din geografiska placering.

Syfte: För kundanalys, administrera våra Tjänster och för Hop N Pop’s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, och för statistiska ändamål. För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig på din enhet. För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Laglig grund: Andra berättigade intressen.

 

 

Insamling av mailadress vid samtycke för nyhetsbrev/reklamutskick

Separat från ovan samlas, med ditt samtycke, din mailadress in för olika utskick i form av nyhetsbrev, reklam och rabattkoder. Samtycket måste ges frivilligt genom att klicka i kryssrutan för medgivande att vi samlar in din mailadress och du kan alltid avregistrera dig från att finnas i vår maillista. Denna kryssruta finns tillgänglig i samband med att du genomför din bokning, men är inget krav att kryssa i för att kunna genomföra bokningen eller köpet. Du avregistrerar dig från maillistan antingen genom att klicka på länken i respektive mailutskick eller genom att maila info@hopnpop.se

 

 

Vilka delar vi din data med

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Kreditupplysningsföretag och leverantörer av betaltjänster

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av betaltjänster vi tillhandahåller. Detta i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av våra betalningsmetoder, för att bekräfta din identitet och adress, samt kunna erbjuda det betalningsalternativet du önskar vid köpet.

Avyttring

Hop N Pop kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Salire AB säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Salire AB eller en väsentlig del av Salire AB’s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Hop N Pop’s kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Salire AB är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Salire AB, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och bra onlineupplevelse. För mer information om hur Salire AB använder cookies och liknande, se vår cookie policy.

 

 

Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

 

 

Personuppgiftsansvarig

Salire AB

Lönnallen 14

218 36 Bunkeflostrand

Telefon: 010-205 00 00

E-post: info@hopnpop.se

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 559085-5200

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-01-20.